In dit gebonden boek (864 pagina’s) wordt het onderwijs in Zeeland in de vroegmoderne periode beschreven. Het startpunt ligt bij de overgang naar de zijde van de Prins van Oranje in 1578, het eindpunt bij de eerste landelijke onderwijswet van 1801, die een einde maakte aan de lokale en gewestelijke bemoeienis met het onderwijs.

Auteur Huib Uil promoveerde op 3 december op deze studie aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Uil is gemeentearchivaris van Schouwen-Duiveland. Hij is als geen ander ingevoerd in de bronnen van de Zeeuwse geschiedenis.

De auteur komt met nieuwe inzichten over het onderwijs in de Republiek en over de geschiedenis van Zeeland. Zo wordt aangetoond dat het Zeeuwse onderwijs zeer succesvol was en bijdroeg aan een hoge graad van geletterdheid van de bevolking. Aan het begin van de negentiende eeuw kon 82 procent van de Zeeuwen lezen en schrijven. Daarmee was Zeeland destijds koploper in Nederland.

Deze uitgave is verschenen in een beperkte oplage. De winkelprijs is 34,95. U kunt deze uitgave bestellen in onze webshop. Wij nemen de verzendkosten voor onze rekening.