Verkrijgbaar vanaf 31 augustus 2019 

Tussen eind augustus 2019 en oktober 2020 wordt een landelijke campagne rond het thema ’75 jaar bevrijding van Nederland’ georganiseerd met vijf nationale momenten. De herdenking van de Slag om de Schelde is er daar één van. Dit gebeurt met een vrijheidsfestival in Terneuzen op 31 augustus 2019.

De Slag om de Schelde voltrok zich in oktober en november 1944 rond de oevers van de Westerschelde. Het doel ervan was de Duitsers te verdrijven uit Zeeland en West-Brabant om de vaarroute naar Antwerpen vrij te maken. De geallieerden hadden de Antwerpse haven nodig omdat de snelle opmars van Amerikaanse, Britse en Canadese strijdkrachten vanuit Normandië door bevoorradingsproblemen vrijwel tot stilstand was gekomen. Maar zolang de Duitsers de toegang tot de haven langs de Westerschelde beheersten, konden de geallieerden geen gebruik van de haven maken.

Hitler onderkende het strategische belang van de Westerschelde en gaf de Duitse troepen in Zeeland en West-Brabant bevel tot de laatste man stand te houden. Toen de Slag om de Schelde op 6 oktober 1944 losbarstte, werd al snel duidelijk dat er hard om de Scheldemonding gevochten moest worden. Op 8 november 1944 eindigde de strijd met de val van Middelburg.  Nadat mijnen in de Westerschelde waren geruimd meerde op 28 november 1944 het eerste geallieerde vrachtschip aan op de kade van Antwerpen.

Zowel voor de strijdende partijen als voor de burgerbevolking waren de gevolgen van het oorlogsgeweld desastreus. Ruim tienduizend soldaten en burgers overleefden de Slag om de Schelde niet, nog eens duizenden raakten er gewond en hele dorpen en landschappen in Zeeland en West-Brabant werden verwoest. Voor het 1e Canadese Leger en haar tijdelijk bevelhebber luitenant-generaal Guy Simonds, die verantwoordelijk was voor de geallieerde operaties tijdens de Slag om de Schelde, waren de gevechten in West-Brabant en het Zeeuwse Deltagebied de meest bloedige van hun veldtocht in West-Europa. Een Canadese historicus gaf het boek dat hij hierover schreef de veelzeggende titel: ‘Terrible Victory’.

Buiten Zeeland en Canada neemt de Slag om de Schelde een relatief vergeten plaats in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in. Zij is in de schaduw blijven staan van D-Day, Market Garden of het Ardennenoffensief. Het relatieve gebrek aan bekendheid, vooral bij het grote publiek buiten Zeeland, doet geen recht aan het enorme belang dat de strijd om de Scheldemonding in het najaar van 1944 had voor de gehele geallieerde oorlogvoering aan het Westfront. Toen eind november de toegang tot Antwerpen voor scheepvaartverkeer werd vrijgemaakt, waren de grote logistieke problemen voor de geallieerde strijdkrachten opgelost. Als gevolg hiervan was de Duitse nederlaag in het westen onvermijdelijk geworden. De Slag om Schelde is daarom van beslissende betekenis geweest voor het succesvolle verloop van de geallieerde veldtocht in West-Europa tussen juni 1944 en mei 1945.

Auteurs van deze unieke uitgave zijn Tobias van Gent en Hans Sakkers. Het boek is gebonden, groot formaat (24×32 cm) en bevat meer dan vijfhonderd unieke foto’s en kaarten, waarvan vele in kleur. Winkelprijs: € 49,95. Verkrijgbaar bij uw boekhandel of online via de uitgever. Voor nadere informatie: www.marbergmedia.nl